Equip Humà


Política de RH

El baix índex de rotació és un reflex de la política integradora que AUDENS FOOD aplica.

A Audens Food estem convençuts que l’element humà no és només un mitjà, sinó que cal considerar-lo un fi en si mateix, tant en la seva faceta personal com en la professional. La gestió del talent és una màxima a Audens Food. La missió de Recursos Humans és retenir aquelles persones que aporten talent i alhora impulsar-ne el desenvolupament.

SELECCIÓ: Els processos de selecció estan orientats a competències professional clau per al lloc que cal ocupar.

FORMACIÓ: Els plans de formació es dissenyen bàsicament amb la pretensió d'assolir els objetcius.

DESENVOLUPAMENT: Plans específics de desenvolupament professional per adequar els coneixements, les habilitats i les competències a les funcions i responsabilitats que cal exercir.

PROMOCIÓ: Promoció per mitjà dels resultats i de l'exercici.


Beneficis socials i condicions laborals

Horaris Flexibles
A Audens Food apostem per la flexibilitat horària en la jornada laboral i la possibilitat de gestionar el temps estimat d’acord amb les necessitats personals dels nostres treballadors.

Període de Vacances
A Audens Food creiem que és el treballador qui ha d’escollir el seu període de vacances i per això oferim màxima flexibilitat per gaudir-les.