Medi AmbientPolítica de Medi AmbientEl Grup Audens, conscient de que la millora contínua dels aspectes ambientals és bàsica en el desenvolupament del seu abast com disseny, fabricació, emmagatzematge i expedició de plats precuinats ultracongelats, estableix els següents principis com a eix de la seva política ambiental:

  • Complir amb la legislació aplicable, així com altres requeriments que el grup subscrigui.
  • Sensibilitzar i conscienciar a tots els proveïdors, col·laboradors, treballadors i clients de la importància del medi ambient.
  • Donar la formació i informació que sigui precisa per a fomentar la participació en matèria ambiental de totes les persones que subministren, col·laboren i treballen per a l’empresa.
  • Contribuir entre tots a la protecció del medi ambient, a la millora del nostre comportament ambiental i prevenir la contaminació, reduint l’impacte ambiental que podem produir.
  • Establir objectius i metes per a reduir els residus que generem, les emissions a l’atmosfera, els sorolls, els abocaments i el consum de recursos naturals i materials, sense que allò repercuteixi en la qualitat del nostre producte i correcte servei al client.
  • Compromís amb la sostenibilitat tant a nivell social, ambiental com productiu.
  • Fomentar el reciclatge de productes.

El Conseller Delegat.


Març 2023