Qualitat


Concretant en la seguretat alimentària.
A Audens Food ens basem en un sistema de qualitat total en el qual participa tota la companyia. Aquest sistema inclou l’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC) per a totes les àrees i tots els productes fabricats, amb la finalitat de controlar des de la recepció de la matèria primera fins a l’expedició del producte acabat, assegurant així la qualitat i la traçabilitat en tot el procés. Paral•lelament, en tot moment es tenen en compte els aspectes organolèptics dels productes. D’aquesta manera podem garantir la seguretat i la qualitat alimentàries en la seva màxima extensió en tots els nostres processos i productes.
 

Política de Qualitat y Seguretat AlimentàriaEn el grup Audens la seguretat alimentària és una prioritat. Per aquest motiu hem establert els següents compromisos:

  • Fabricar aliments segurs des del punt de vista sanitari, mantenint i millorant els autocontrols implantats, basats en els principis d’anàlisi de perills i punts de control crític. Com a indústria alimentària, tenim el deure de complir sempre en tot moment amb aquesta responsabilitat. La salut dels nostres clients no és negociable i ha de ser la nostra màxima prioritat.
  • Fabricar aliments amb aspecte, sabor i gust agradables i equilibrats des del punt de vista nutricional.
  • Limitar, quan sigui possible, els components al•lèrgens en la composició dels nostres productes.
  • No utilitzar productes modificats genèticament d’acord a la legislació vigent.
  • Compromís de portar a terme una política en matèria d’etiquetat i informació al consumir simple, clara i transparent.
  • Sensibilitzar al personal per al compliment dels requisits de qualitat i seguretat alimentaria mitjançant la formació contínua.
  • Fomentar la millora contínua en els nostres productes i processos, assegurant els recursos necessaris per a la consecució dels nostres compromisos.